четвъртък, 7 август 2014 г.

от години се е настанил удобно под лъжичката ми. там дишаживее. паритрептиипулсира. там чувствам, каквото има за чувстване.

3 коментара: