четвъртък, 4 октомври 2012 г.искам да бързам
устремено
към споделености.
към дом.
с мъжа на живота ми вътре.
за приготвянето на вечерята
да се вълнувам.
часовникът да не отмерва тръгване
да не ми тежат липси, празнини
без страх от тъмното
и заключена врата на стаята
нощем на завет в ръцете му да бъда
и да слушам, слушам
дишането, идващо от възглавницата в ляво.