петък, 4 януари 2013 г.


прочетени отзад напред
сме
любов по време на война
3GB запечатано щастие
много хубаво не е на хубаво
(не)очаквани спъвания
лудост по време на любов
липси
дълги телефонни разпечатки
блог
разминавания
безсъници
пеперудите не мигрират обаче
и бам!
в еднопосочна улица после
и катосеоженимщесивземеммашиназахляб
от игла до конец
сме
обич