петък, 21 ноември 2014 г.

не й знам името на тази страшна сила, която ме тегли, дърпа, не оставя на мира. която живее в днк-то ми и е научила сърцето да обича дълбоко, до израняване и за дълго. как се разделяме с демоните си?