четвъртък, 1 септември 2016 г.

много скоро очите ще търсят синьото на август.