петък, 6 юли 2018 г.

настанила се удобно в скута ми. сервирам ѝ кафе. чета ѝ новини. сяда зад бюрото ми в осем. в пет пътува мълчаливо на съседната седалка. наливам ѝ напитка. приготвям ѝ вечеря. в единайсет ляга на възглавницата ми. рутината