петък, 31 май 2013 г.

жената като обича, от до става нерв. виждачувадиша с кожа, устни и връхчета на пръсти.

понеделник, 20 май 2013 г.
свръхчувствителна към липси
и
деформирали чувства
съм.