вторник, 6 януари 2015 г.

научи ме да пиша красиво още на пет, пак тогава ми прочете "Майце си" и "На прощаване" и ме накара да ги науча наизуст. след тридесет още ги зная. на шест чух на живо гласът на Гена Димитрова, после ме влюби в естетиката, грижата към малките неща (защото са ГОЛЕМИ) и свободата. уважение към корените. в първите седем живеят устоите човешки, да знаеш, баба! зная, бабо! зная, че трябва да спя по гръб, за да нямам бръчки и да се обличам добре, дори и когато излизам да изхвърлям кофата за смет.

Обичам те и след! Благодаря за всичко и поклон!