вторник, 8 май 2012 г.жадна съм. за без[д]умно щастие.
свило гнездо в ъгълчетата на устните ми.
непрелетно. заслужено мое си.

***
вдишвам-издишвам. пожелавам си.
утре се раждам.

1 коментар: