вторник, 16 август 2011 г.


Търси обетована земя. Той е моят Мойсей, аз неговото Червено море. Разделя ме на две, лявата половина още го обича. И го следва в безумното му пътуване. Кой иначе ще му каже, че е тръгнал в обратна посока? Толкова е просто - има само една заповед, тази на сърцето.
А ръцете му са плаващи пясъци, някой ден ще ме погълнат.

3 коментара: