петък, 2 юли 2010 г.

...

Не желая да търся очите ти в чужди очи...
Не умея да целувам устните ти през чужди устни...
Не знам как да те прегръщам с чужди ръце...
Не мога да чуя гласът ти в чужд глас...
Не долавям смехът ти в чужд смях...
Не искам да те обичам чрез чужда обич!

Няма коментари:

Публикуване на коментар